Author Details

Zając, Mariusz

  • Vol 70, No 10 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zagrożenia osuwiskowe złóż wód mineralnych w dolinie Popradu
    Abstract  PDF