Author Details

Rzętała, Mariusz

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany stężeń siarczanów w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej
    Abstract  PDF (Polish)