Author Details

Niechwedowicz, Mariusz

  • Vol 70, No 10 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Cysty Dinoflagellata z górnego kampanu i najniższego mastrychtu (górna kreda) profilu środkowej Wisły – stratygrafia i paleoekologia
    Abstract  PDF
  • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Z MINIONYCH CZASÓW „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach Profesora Zdzisława Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
    Abstract  PDF (Polish)