Author Details

Młynarczuk, Mariusz

  • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego
    Abstract  PDF