Author Details

Gałka, Mariusz

  • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wiek i historia rozwoju torfowiska w Pakosławicach (południowo-zachodnia Opolszczyzna) na podstawie badań paleobotanicznych
    Abstract  PDF (Polish)