Author Details

Czop, Mariusz

 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych "Barycz III"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki występowania i migracji wwa w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chloroorganicznymi w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The complex hydrogeology of the unique Wieliczka salt mine
  Abstract  PDF