Author Details

Wagner, Marian

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego - obecny stan badań w projekcie PAP
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Utwory najwyższego ediakaru i najniższego kambru basenu lubelskopodlaskiego jako potencjalne skały macierzyste dla węglowodorów
    Abstract  PDF