Author Details

Molik, Marian

  • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Elektrooporowa metoda identyfikacji oraz określania położenia stref poślizgu osuwisk; teoretyczno-empiryczny wywód oraz główne elementy metody
    Abstract  PDF (Polish)