Author Details

Waksmundzka, Maria I.

  • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
    Abstract  PDF (Polish)