Author Details

Smagowicz, Maria

  • Vol 25, No 7 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego
    Abstract  PDF (Polish)