Author Details

Ruśkiewicz, Maria

 • Vol 8, No 7 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i ocena złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych zachodniej części Pasma Bielińskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 10, No 10 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 8, No 11 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki poszukiwań złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu
  Abstract
 • Vol 13, No 2 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych
  Abstract
 • Vol 22, No 4 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki badań wybranych skał węglanowych i krzemionkowych metodami mikroskopii elektronowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 2 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe możliwości przemysłowego wykorzystania krajowej ziemi krzemionkowej
  Abstract  PDF (Polish)