Author Details

Kulig, Maria

  • Vol 14, No 7 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna wapieni litotamniowych z wiercenia w Chmiele koło Werchraty
    Abstract
  • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Obliczanie zasobów rud cynku i ołowiu za pomocą komputerów
    Abstract