Author Details

Gazda, Maria

  • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępna ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów ilastych z przeróbki kruszyw naturalnych w PPMB Niemce S.A
    Abstract  PDF (Polish)