Author Details

Dolik, Maria

 • Vol 37, No 12 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego ze wspomaganiem komputerowym (na przykładzie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 12 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metod geostatystycznych do badania złóż kruszywa naturalnego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie krigingu w obliczeniu zasobów złoża siarki Osiek
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szacowanie zasobów złóż masywowo-sztokwerkowych z wykorzystaniem metod geostatystycznych - na przykładzie złoża Mo-W -Cu Myszków
  Abstract
 • Vol 38, No 7-8 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem
  Abstract