Author Details

Waksmundzka, Maria I.

  • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi
    Abstract  PDF (Polish)