Author Details

Giel, Maria D.

  • Vol 27, No 9 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Syntetyczny profil stratygraficzny trzeciorzędu polskiej części północno-zachodniego basenu trzeciorzędowego Europy
    Abstract  PDF (Polish)