Author Details

Toczyski, Marek

  • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Abstract
  • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy
    Abstract