Author Details

Rembiś, Marek

 • Vol 71, No 1 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Deterioracja ścian drogi wspinaczkowej na Niżnie Jasiowe Turnie (Tatry Zachodnie) spowodowana procesami naturalnymi oraz działalnością taternicką
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowa nt. Kamień architektoniczny i dekoracyjny — Kraków, 23–24.09.2003
  Abstract
 • Vol 70, No 2 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrograficzne uwarunkowania zmienności mechanicznych właściwości niejednorodnego strukturalnie marmuru kalcytowego
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wdrożenie do produkcji mineralnych tynków renowacyjnych
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych „Wdrożenie do produkcji mas mineralnych służących do uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych” nr 3 3008 94C/2185
  Abstract
 • Vol 69, No 2 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Renowacja i konserwacja kamiennej płyty z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 2 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profilometria laserowa w badaniach kamiennych elementów budowlanych poddanych obróbce mechanicznej i termicznej
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany mikrostrukturalne w płytach skał magmowych poddanych termicznej obróbce metodą płomieniowania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą Knoopa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GAWĘDY O KAMIENIU Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części Krakowa
  Abstract  PDF (Polish)