Author Details

Pawłowski, Marek

  • Vol 40, No 5 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania składników mineralnych w węglach kamiennych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/WDX)
    Abstract