Author Details

Narkiewicz, Marek

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie zasady stratygrafii—zaproszenie do dyskusji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ diagenezy i tektoniki na rozwój właściwości zbiornikowych dolomitów frańskich w centralnej części rowu lubelskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE P.F. Rawson, P.M. Allen, P.J. Brenchley, J.C.W. Cope, A.S. Gale, J.A. Evans, P.L. Gibbard, F.J. Gregory, E.A. Hailwood, S.P. Hesselbo, R.W.O’B. Knox, J.E.A. Marshall, M. Oates, N.J. Riley, A.G. Smith, N. Trewin & J.A. Zalasiewicz — Stratigraphical Procedure
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Termiczne uwarunkowania zjawiska przemagnesowań dewońskich skał węglanowych w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium
  Abstract
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej – czy zmieniać i co zmieniać
  Abstract
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geological Quarterly na „liście filadelfijskiej”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne uwarunkowania rowu lubelskiego (późny dewon–karbon)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  C.H. Moore - Carbonate reservoirs. Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic frame- work
  Abstract
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Dadlez - Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską 1 : 200 000
  Abstract
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przedpole orogenu waryscyjskiego w południowej Polsce - etapy tektonicznego rozwoju basenów w dewonie i karbonie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 3 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obecne i przyszłe priorytety polskiej służby geologicznej
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne a eustatyczne uwarunkowania rozwoju sedymentacji dewonu świętokrzyskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia u progu trzeciego tysiąclecia - refleksje po 31. Międzynarodowym Kongresie Geologicznym - Rio de Janeiro, Brazylia, 06–17.08.2000
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A.D. Miali - The Geology of Stratigraphic Sequences
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy budowy i ewolucji geologicznej Himalajów i Tybetu na XXX Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Pekinie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego. Komunikat o zakończeniu projektu zamawianego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  18. Regionalne Europejskie Spotkanie Sedymentologiczne IAS - Heidelberg, Niemcy, 02-04.09.1997
  Abstract
 • Vol 37, No 11 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia zdarzeń: rodowód problematyki
  Abstract
 • Vol 33, No 5 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania dewońskiego szelfu węglanowego południowej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 5 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Elementy paleogeografii późnodewońskiej w rejonie przybrzeżnym szelfu południowej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 1 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadka dolomitów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 4 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 3 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Występowanie, diageneza i oznaczanie kalcytu magnezowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 10 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A.D. Horbury & A.G. Robinson (Eds) - Diagenesis and basin development
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B.J. Katz & L.M. Pratt (Eds) - Source rocks in a sequence stratigraphic framework; A. Y. Huc (Ed.)Paleogeography, paleoclimate, and source rocks
  Abstract
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ABS: modne zawołanie czy magiczne zaklęcie?
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  I sedymentologiczny kongres SEPM Linked Earth Systems, St. Petersburg Beach (Floryda), USA, 10- 21.08.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  E.R. Force, J.J. Eidel, J.B. Maynard (ed.) - Sedimentary and diagenetic mineral deposits: A basin analysis approach to exploration.
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa metoda separacji konodontów
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Subsydencja bruzdy śródpolskiej w permie i mezozoiku
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Praca zbiorowa - Devonian gas resources of the Western Canada sedimentary basin
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B. Purser, M. Tucker, D. Zenger (red.) - Dolomites. A volume in honour of Dolomieu
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolomity triasowe w ochronie lasów
  Abstract
 • Vol 41, No 6 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe projekty IGCP, 9 lutego 1993 r
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis izotopowy C, O, S na pograniczu franu i famenu w południowej Polsce
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biofacje konodontowe i sedymentacja na pograniczu franu i famenu w wybranych profilach w Polsce
  Abstract
 • Vol 38, No 7-8 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Światowe i regionalne zdarzerenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu i famenu Gór Świętokrzyskich – dyskusja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 23, No 1 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odciski octanowe i metapleksowe w analizie petrograficznej skał węglanowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pięćdziesiąt lat Kwartalnika Geologicznego — Geological Quarterly
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Pañstwowym Instytucie Geologicznym... – odpowiedź na polemikę
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefa Teisseyre’a-Tornquista – dawne koncepcje a nowe dane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 11 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Dyskusja o państwowej służbie geologicznej – trochę historii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 3 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia Gór Świętokrzyskich oczami Rodericka Murchisona – wizyta w czerwcu 1843 roku i jej echa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 6 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Z., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J. & ŻYTKO K. – Regionalizacja tektoniczna Polski.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 9 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY POLEMICZNE Regionalizacja tektoniczna Polski – uwagi krytyczne i polemiczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 5 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE ZALASIEWICZ J. 2009 – The Planet in a Pebble. A Journey into Earth's Deep History.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE N. SHUBIN—Nasza wewnętrzna menażeria. Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów.
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nasi w Filadelfii (patrz str. 119)
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE J. REY & S. GALEOTTI (red.) – Stratigraphy. Terminology and practice
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE J. ZALASIEWICZ – The Earth After Us. What legacy will humans leave in the rocks?
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE P. ROTHE — Kanarische Inseln. Seria przewodników geologicznych, tom 81.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. WALTER — Geologie von Mitteleuropa. Begründet von Paul Dorn
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Ryszard Dadlez 1931–2008
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P.J. BRENCHLEY & P.F. RAWSON — The geology of England and Wales, 2nd Edition
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczna regionalizacja Polski — zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim
  Abstract  PDF