Author Details

Michniewicz, Marek

 • Vol 36, No 5 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poglądy na genezę złóż rud cyny w Sudetach
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Staroplejstoceńska sieć dolin kopalnych Sudetów Zachodnich i ich przedpola
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)