Author Details

Kasprzak, Marek

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania warunków hydrogeologicznych w osadach czwartorzędowych na przykładzie Wrocławia
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zjawiska krasowe w skałach metamorficznych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie): aktualny stan badań oraz znaczenie dla poznania ewolucji Sudetów w późnym kenozoiku
    Abstract  PDF (Polish)