Author Details

Jasionowski, Marek

 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pierwsze Austriackie Warsztaty Rafowe — Wiedeń, Austria, 29.05–02.06.2003
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja Carpathian Foredeep Basin - its evolution and mineral resources - Kraków, 17 - 18.09.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe sympozjum Evaporates and carbonate - evaporate transitions Lwów, Ukraina, 10 - 13.09.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rafy wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim w świetle badań stabilnych izotopów tlenu i węgla
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykłe joint-venture
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anomalia izotopowa w badeńskich gipsach Ponidzia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  X sympozjum Bathursta sedymentologów węglanowych, Egham k. Londynu, Wielka Brytania, 02-05.07.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kolokwium R.C.M.N.S. "Miocene Reefs and Carbonate Platforms of the Mediterranean" - Marsylia, 3 - 6.05.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Facje i geochemia dolnosarmackich raf z północnych obrzeży Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleośrodowiskowe
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Groningen— największe złoże gazu ziemnego w Europie
  Abstract  PDF