Author Details

Hojniak, Marek

  • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym
    Abstract  PDF (Polish)