Author Details

Hajto, Marek

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Computer-aided quantitative subsurface mapping—examples of utilization
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan wykorzystania energii geotermalnej w Europie i na świecie w 2020 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta Poddębice
  Abstract  PDF