Author Details

Graniczny, Marek

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia służby geologicznej w Polsce
  Abstract
 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Atlas Geologiczny Galicyi — pierwsza seryjna edycja map geologicznych ziem polskich
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  32. Międzynarodowy Kongres Geologiczny — Florencja 20–28.08.2004 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwiska jako ważny element geozagrożeń we Włoszech
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004
  Abstract
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Application of remote sensing methods in geological mapping
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lineaments interpreted at the radar images and the digital elevation model within the Palaeozoic rocks of the Holy Cross Mts.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 33. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Oslo, 6–14.08.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kanał Augustowski jako przykład dziedzictwa historycznego, technicznego i przyrodniczego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ludwik Zejszner — wybitny człowiek i przyrodnik, jeden z pionierów kartografii geologicznej w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Co robić, żeby dowiedzieć się — czyli zasady udostępniania informacji geologicznej
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoindykatory strefy brzegowej — rejestracja i analiza procesów i zjawisk
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Remote sensing data: A perfect tool for solving geological and geoenvironmental cross-border issues
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uroczystości jubileuszu 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza — Warszawa 17 października 2003 r.
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia spowodowane zjawiskami geodynamicznymi w Europie — Wysowa Zdrój, 20–22.05.2004
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Irak pachnący ropą
  Abstract
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE M.B. Cita, S. Chiesa, R. Colacicchi, G.M. Crisci, P. Massiotta & M. Parotto — Italian Wines and Geology
  Abstract
 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Archiwum Rdzeni Wiertniczych CAG PIG w Leszczach — wczoraj i dziś
  Abstract
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z dziejów Archiwum Rdzeni Wiertniczych CAG PIG w Kielnikach
  Abstract
 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku
  Abstract
 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Albania — organizacja służby geologicznej, zarys budowy geologicznej oraz konferencja CEI w Tiranie
  Abstract
 • Vol 51, No 1 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa polsko-białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych — Brześć, Białoruś, 09–11.10.2002
  Abstract
 • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przystąpienie Państwowego Instytutu Geologicznego do EuroGeoSurveys — organizacji służb geologicznych Unii Europejskiej
  Abstract
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości zastosowania wyników interpretacji zdjęć radarowych do analizy tektonicznej Karpat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W. Mizerski & H. Sylwestrzak - Słownik Geologiczny
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sympozjum i warsztaty terenowe poświęcone geoindykatorom — Ustka, 26–29.09.2000
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa w Grodnie
  Abstract
 • Vol 49, No 7 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Józef S. Bażyński 1927–2001
  Abstract
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoindykatory - warsztaty zorganizowane pod auspicjami IUGS COGEOENVIRONMENT - Lusaka, Zambia, 25-26.07.2001
  Abstract
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczny szczyt Europy Wschodniej - Sidorówka, 19­21.09.2001
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoindykatory - Wilno, Litwa, 11 - 16.10.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie zdjęć satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie geodynamicznych map strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w celu zagospodarowania przestrzennego
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoinformatica Polonica
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (Egipt)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powrót na Marsa
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niepokój Ziemi - odwieczna dysputa naukowców
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teledetekcja w poszukiwaniu złóż - wczoraj, dziś i jutro
  Abstract
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku - aktualne możliwości i perspektywy
  Abstract
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powrót do wspólpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z Instytutem Geologii i Paleontologii w Hawanie
  Abstract
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studium geośrodowiskowe Zalewu Wiślanego i jego otoczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kartograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe technologie w teledetekcji, fotogrametrii lotniczej isatelitarnej, kartografii oraz ich zastosowania - Warszawa, 16-17.12.1996
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zdjęcie satelitarne - przydatne narzędzie współczesnego geologa-kartografa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
  Abstract
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Urbański - Zrozumieć GIS - Analiza informacji przestrzennej
  Abstract
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Spotkanie FOREGS Grupy Roboczej Teledetekcja, Jadwisin k. Warszawy, 16-18.10.1995
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO'95,Poznań, 21-24.11.1995
  Abstract
 • Vol 37, No 11 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Astroblem Kościerzyny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 11 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych
  Abstract
 • Vol 33, No 1 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych i lotniczych na przykładzie Bełchatowskiego Obszaru Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 8 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie badań teledetekcyjnych do poszukiwań wód termalnych i mineralnych na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 11 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teledetekcja geologiczna w Polsce i na świecie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 1 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych – ich geneza i znaczenie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 3 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przebieg fotolineamentów a kopalne struktury hydrogeologiczne okolic Poznania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 12 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji pośredniej o wgłębnych strukturach geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 1 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czytelność niektórych struktur hydrogeologicznych okolic jezior Raduńsko-Ostrzyckich na zdjęciach satelitarnych Landsat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartograficzne bazy danych w formacie GIS
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Służba Geologiczna Hiszpanii (Instituto Tecnologico GeoMinero de España) - organizacja i działalność ze szczególnym uwzględnieniem kartografii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Forum Europejskich Służb Geologicznych - Budapeszt, Węgry, 01-03.09.1996
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Dzieje mapy geologicznej w Polsce
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych Polski i Litwy - Szelment, 19-21.09.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Katastrofa ekologiczna na terenach byłego ZSRR
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Targi Ekologiczne - POLEKO - Poznań, 22-25.11.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków
  Abstract
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty
  Abstract
 • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wszystko dla autostrad'95 Toruń, 20-22.04.1995
  Abstract
 • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zjazd absolwentów Wydziału Geologii UW rocznika 1965, Bocheniec, 26-28.05.1995
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Amerykańskie zdjęcia wywiadowcze z satelitów wkrótce w wolnej sprzedaży!
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Askne - Sensors and Environmental Applications of Remote Sensing
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei -
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacje profesorskie
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitorowanie, zmian w środowisku przyrodniczym Masywu Śnieżnika - 27 - 29.09.1993 r.- Bolesławów
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Co słychać u naszych południowych sąsiadów - Pracownia Czeskiego Instytutu Geologicznego w Jesenikach
  Abstract
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia środowiskowa na Litwie
  Abstract
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Targi "Ochrona Środowiska - EKO'94", Warszawa, 20 - 23.04.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Przyrody - Gdańsk, 5 - 6.06.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Udział PIG na II Targach Ochrony Środowiska ECOEXPO/94 - Kraków, 23 - 25.06.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tunel pod kanałem La Manche - wspaniałe przedsięwzięcie inżynierskie końca XX w.
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gospodarka odpadami w USA - ważny element ochrony zasobów
  Abstract
 • Vol 41, No 3 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Komisji Oceny Projektów i Odbioru Opracowań Kartograficznych
  Abstract
 • Vol 26, No 5 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Fotolineamenty i ich znaczenie w geologii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 6 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Góry niosące śmierć; Pinatubo oraz inne wulkany
  Abstract
 • Vol 41, No 7 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka rejestracji i analizy rdzeni wiertniczych za pomocą kamery CCD sprzężonej z minikomputerem IBM-PC
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Udział PIG w konferencji dyplomatycznej dotyczącej mobilizacji zasobów dla programu ochrony Morza Bałtyckiego, 24 - 25 marca 1993 I.
  Abstract
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 -
  Abstract
 • Vol 40, No 1 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map zagrożeń geodynamicznych
  Abstract
 • Vol 38, No 2 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka kompleksowej analizy dartych teledetekcyjnych i geofizycznych dla wyznaczania struktur rudonośnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa zagrożeń geodynamicznych
  Abstract
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przed zjednoczeniem - kilka uwag o reorganizacji geologii w NRD
  Abstract
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wgłębna budowa geologiczna Karpat w świetle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Witold Zglenicki (1850–1904)—niezwykły geolog i filantrop
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. KOVACH & B. MCGUIRE — Guide to Global Hazards. A Complete Reference Guide to the Hazards That Endanger Life on Earth.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Archiwum rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych w Hołownie
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Archiwa rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2004
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Edward Rühle (1905–1988) — w stulecie urodzin
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane dokumenty z kart historii Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Blaski i cienie sukcesu, czyli o życiu Jana Wyżykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wsparcie afrykańskich służb geologicznych przez ich partnerów z Europy, a inicjatywy Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z MINIONYCH CZASÓW Wuzupełnieniu do działalności Profesora Józefa Zwierzyckiego (1888–1961)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 3 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z MINIONYCH CZASÓW Karol Bohdanowicz (1864–1947) – dyrektor dwóch służb geologicznych: rosyjskiej i polskiej (w 150. rocznicę urodzin)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obserwacja przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją węgla kamiennego za pomocą zobrazowań interferometrii satelitarnej (pasma C i L) na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wspomnienie o Jerzym Kanasiewiczu w 20. rocznicę śmierci
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza deformacji powierzchniowych wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem satelitarnych danych interferometrycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  „Inicjatywa” Koła Polskiej Partii Robotniczej przy Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie – echa epoki realnego socjalizmu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Polski Kongres Geologiczny Warszawa, 17–19.09.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 5 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Służba geologiczna Rosji – wczoraj i dziś
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Fascynująca geologia Tanzanii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Unikalne właściwości wód leczniczych Solca Zdroju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jurajskie dziedzictwo geologiczne Litwy i Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geozagrożenia Lubelszczyzny — erozja wąwozowa
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Okupacyjne losy pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w relacji naocznego świadka Danuty Falkowskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  AEGOS—Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System)
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Ciekawostki geologiczne Druskiennik (Druskininkai)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenne rozmieszczenie osiadań w rejonie Kopalni Soli Wieliczka w świetle satelitarnych danych interferometrycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium wydarzeń Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profesor Władysław Pożaryski (1910–2008)—sylwetka i dokonania
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paweł Edmund Strzelecki (1797–1873)—wielki geolog, podróżnik i odkrywca
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa pt. Kartografia geologiczna ziem polskich do roku 1919
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane karty historii Państwowego Instytutu Geologicznego z lat 1945–1946
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie — nieznany dokument z 1926 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Józef Siemiradzki (1858–1933)—geolog niezwykły
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dynamika zmian powierzchni terenu na Górnym Śląsku w okresie 10.07–25.08.2007 r. na podstawie danych interferometrycznych z satelity ALOS
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projected Geopark Yotvings—Polish-Lithuanian cross border area
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda punktowej, długookresowej satelitarnej interferometrii radarowej (PSInSARTM) w rozpoznaniu geodynamiki NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nasi w Afganistanie, jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa — Adam Drath (1904–1942)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stacja Geologiczna w Borysławiu w latach 1912–1939
  Abstract  PDF