Author Details

Wojciechowski, Marcin

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA
    Abstract
  • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem laserowym do oznaczania składu pierwiastkowego pyłów
    Abstract  PDF