Author Details

Wódka, Marcin

 • Vol 70, No 9 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2021 roku
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 9 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litologiczny wskaźnik przemieszczeń materiału skalnego jako element oceny podatności stoków na osuwanie
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 2 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związek morfologii wybranych osuwisk z budową geologiczną Karpat i zapadliska przedkarpackiego w świetle analiz numerycznego modelu terenu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 1 (2020) - Geologia inżynierska, geomechanika
  Ocena aktywności wybranych osuwisk w rejonie Jeziora Rożnowskiego w świetle badań terenowych oraz analiz różnicowych modeli terenu
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF