Author Details

Lasocki, Marcin

  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na podstawie badań geofizyki inżynierskiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach
    Abstract  PDF (Polish)