Author Details

Barski, Marcin

 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery —na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych
  Abstract  PDF