Author Details

Żarski, Marcin

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Międzynarodowe warsztaty OneGeology Brighton, Wielka Brytania, 12–16.03.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym sympozjum terenowym The Quaternary of Western Lithuania: From the Pleistocene Glaciations to the evolution of the Baltic Sea Litwa, 27.05–2.06.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reinterpretacja geologiczno-stratygraficzna osadów interglacjału mazowieckiego w Wylezinie koło Ryk
  Abstract  PDF
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno - archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasięg zlodowacenia liwca (wieprza) w świetle wyników badań wieku bezwzględnego metodą TL w dolinie środkowej Wisły
  Abstract
 • Vol 39, No 11-12 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podłoże czwartorzędu w okolicach Ryk i Dęblina
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki badań wie~u bezwzględnego metodą TL osadów lądolodu stadiału warty w okolicach Dęblina
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki badań geologicznych i archeologicznych na stanowisku Huta Radoryska 1 (Polska południowo-wschodnia)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum Terenowe Geologia Czwartorzędu i Procesy Geomorfologiczne Apatyty, Półwysep Kola, Rosja, 04–09.09.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geologiczna – główne zadania koordynowane i realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną funkcjonującą w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znalezisko kości ssaków plejstoceńskich w Garwolinie (Nizina Mazowiecka)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  45. Sympozjum Speleologiczne – Ojców, 20–23.10.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 6 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Uwarunkowania stratygraficzno-środowiskowe występowania nagromadzeń złożowych bursztynu na północnej Lubelszczyźnie
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Serie rzeczne kopalnej i współczesnej doliny Wisły
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  POŻEGNANIA Anna Kotwicka 1964–2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady lodowcowe na przedpolu Tatr w rejonie Toporowej Cyrhli i Niżniej Palenicy Pańszczykowej
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kierunki badań w dziedzinie kartografii geologicznej (na lata 2008–2015)
  Abstract  PDF