Author Details

Sikorska-Jaworowska, Magdalena

 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B.S. Gorobets & A.A. Rogojine - Luminescent Spectra of Minerals
  Abstract
 • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka mikrolitofacji oraz warunków paleotemperaturowych skał ediakaru w otworze wiertniczym Bibiela PIG-1
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)