Author Details

Sikorska, Magdalena

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaskowce eoliczne czerwonego spągowca Wielkopolski w świetle nowych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wavellit i waryscyt w piaskowcach kambryjskich z kamieniołomu Wiśniówka Duża koło Kielc
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksowa analiza katodoluminescencyjna—interpretacja obrazów i widm CL
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szerokie zastosowanie analizy katodoluminescencyjnej w geologii i innych naukach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Katodoluminescencja w naukach o Ziemi: Nowe możliwości analizy CL w połączeniu z innymi technikami badawczymi - Freiberg, Niemcy, 05­08.09.2001
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia sylifikacji w piaskowcach kambru z rejonu Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 4 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza skał kambru środkowego w Polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w świetle badań petrograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynorodowa konferencja Cathodoluminescence and Related Techniques in Geosciences and Geomaterials - Nancy, Francja, 02-04.09.1996
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Katodoluminescencja - niezbędne narzędzie w badaniach diagenezy piaskowców kambryjskich
  Abstract
 • Vol 40, No 2 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sylifikacja piaskowców kambryjskich z polskiej części syneklizy perybałtyckiej w świetle badań katodoluminescencyjnych
  Abstract
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 9–10.05.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Minerały — nośniki pierwiastków ziem rzadkich w karbonatytach masywu Tajna (NE Polska) w świetle badań katodoluminescencyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sylwetka Profesor Anny Maliszewskiej w 50-lecie pracy naukowej
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sellait (MgF2) i inne cementy w dolomitach cechsztyńskich (Ca2) Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sellait — pierwsze znalezisko w Polsce
  Abstract  PDF