Author Details

Ratajczak, Magdalena

  • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Konferencja EurosyberyjskiejSubkomisji Holocenu INQUA nt. Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Sprewą i Odrą - Bautzen­Dychów, 01­05.05.2001
    Abstract