Author Details

Matusiak, Magdalena

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza
    Abstract  PDF (Polish)