Author Details

Gańko, Magdalena

 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania modelowe strefy aeracji z wykorzystaniem programu Unsat Suite i badań georadarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza porównawcza wyników badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby ustalania modelu geologicznego – przykład poligonu badawczego Kępa Włocławska
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania
  Abstract  PDF (Polish)