Author Details

Śliwiński, Maciej G.

  • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównanie podatności magnetycznej (MS) i wskaźników geochemicznych środkowego i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych: implikacje dla analiz paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych oraz interpretacji zdarzenia punctata
    Abstract  PDF