Author Details

Tomaszczyk, Maciej

 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zależność między kierunkami korytarzy jaskiń pseudokrasowych a spękaniami ciosowymi w NE części Beskidu Sląskiego (Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie przestrzenne budowy geologicznej pokładowych złóż soli kamiennej — numeryczny model przestrzenny cechsztyńskiego złoża soli „Mechelinki” nad Zatoką Pucką
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenny model utworów eocenu numulitowego pomiędzy Doliną Małej £ąki a Doliną Lejową w Tatrach
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zintegrowany System Informacji Przestrzennej o Środowisku (SIPoŚ)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA W REGIONIE GDAŃSKIM Złoża permskiej soli kamiennej i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej — budowa geologiczna i zasoby
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  MODELOWANIE 3D W GEOLOGII I GÓRNICTWIE SOLNYM 3D modele geologiczne i geochemiczne pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej—możliwości zastosowania w typowaniu najlepszych miejsc pod ługowanie kawern do celów magazynowych
  Abstract  PDF