Author Details

Pikuła, Maciej

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM
    Abstract  PDF (Polish)