Author Details

Liro, Maciej

  • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca
    Abstract  PDF (Polish)