Author Details

Górka, Maciej

  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Geneza węglanów rozproszonych w dolnośląskich bazaltoidach kenozoicznych: badania izotopowe węgla i tlenu
    Abstract  PDF