Author Details

Wiatrak, Małgorzata

  • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Litostratygrafia plejstoceńskiego tarasu wysokiego doliny Łagowicy w rejonie Masłowca (SE część Gór Świętokrzyskich)
    Abstract  PDF