Author Details

Trela, Małgorzata

 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w utworach dolomitu głównego w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu Gorzowa)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wierzchowice - największy podziemny magazyn gazu (PMG) w Polsce. Cz. I. Studium geometrii i właściwości serii zbiornikowej oraz budowy nadkładu na podstawie sejsmiki 3D
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Układ geometryczny i ocena właściwości serii zbiornikowej złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) - największego złoża ropy naftowej w Polsce - na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D
  Abstract  PDF (Polish)