Author Details

Sikorska-Maykowska, Małgorzata

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Map of Degraded Areas and Areas of Increased Natural Hazard Risk — as an environmental database for spatial planning
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoenvironmental Map of Poland, 1 : 50,000 scale
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2006 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw referencyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncepcja mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego — skala 1 : 10 000
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 — pomoc w zarządzaniu i ekorozwoju na szczeblu regionalnym
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 4 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Składowanie odpadów -- propozycja nowej tematyki na mapie geośrodowiskowej Polski
  Abstract
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geośrodowiskowa w Państwowym Instytucie Geologicznym - co dalej?
  Abstract
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemia środowiska propozycja nowej tematyki na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trzy lata realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrzenią
  Abstract
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja propozycji stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej przedstawianych na MGGP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998
  Abstract
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teksty objaśniające do arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady wyznaczania obszarów perspektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Elementy hydrologii i hydrogeologii na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan i perspektywy realizacji programu Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilans wód podziemnych, jako jeden z podstawowych elementów planów ochrony parków narodowych (na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane elementy chemizmu wód oligoceńskich niecki mazowieckiej
  Abstract
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geośrodowiskowa pomocą w ochronie środowiska Górnego Śląska — czy w pełni wykorzystywaną?
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2004 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2005 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2013 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 2 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2012 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Kartografia geośrodowiskowa – zadaniem państwowej służby geologicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2011 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2010 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza budowy geologicznej województwa wielkopolskiego pod kątem wyboru obszarów preferowanych do lokalizacji składowisk odpadów
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2008 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2007 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
  Abstract  PDF