Author Details

Roman, Małgorzata

 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ wysadów solnych Łaniąt i Lubienia Kujawskiego na pokrywę kenozoiczną i rzeźbę południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksy glacigeniczne z Lisicy (południowa część Kotliny Płockiej) w świetle badań litofacjalnych i petrograficznych
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty Geomorfologiczne — Islandia 2005
  Abstract  PDF