Author Details

Pietrusiak, Małgorzata

  • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1
    Abstract  PDF (Polish)