Author Details

Nita, Małgorzata

 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza pyłkowa osadów interglacjału mazowieckiego w Malicach (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 1 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 11 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko interstadiału pilicy (formacja Chojny) w odkrywce Bełchatów
  Abstract
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic— lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja systemu hydrograficznego i szaty roślinnej dorzecza górnej Piławy i górnej Drawy (Pomorze Środkowe)
  Abstract  PDF