Author Details

Nawrocka-Miklaszewska, Małgorzata

  • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nagromadzenia użytecznych minerałów okruchowych i minerałów wskaźnikowych okruszcowania w osadach aluwialnych ziemi kłodzkiej (Sudety)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Składniki antropogeniczne we frakcji ciężkiej osadów aluwialnych rejonu kłodzkiego (Sudety)
    Abstract  PDF (Polish)