Author Details

Manowska, Małgorzata

  • Vol 66, No 1 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego
    Abstract  PDF (Polish)