Author Details

Makoś, Małgorzata

  • Vol 66, No 10 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przydatność pomiarów georadarowych i analiz geomorfometrycznych do rozpoznania wewnętrznej struktury płytkich osuwisk – na przykładzie góry Średniak w Masywie Śnieżnika, Sudety Wschodnie
    Abstract  PDF (Polish)